Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 18.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
31.01 - 06.01
Gars un Vārds
07.01. - 13.01
Svētā Gara darbs aizkulisēs
14.01 - 20.01
Svētā Gara Dievišķums
21.01 - 27.01
Svētā Gara personība
28.01 - 03.02
Svētā Gara kristība un piepildījums
04.02 - 10.02
Svētais Gars un svēta dzīve
11.02 - 17.02
Svētais Gars un gara auglis
18.02 - 24.02
Svētais Gars un Gara dāvanas
25.02 - 03.03
Svētais Gars un draudze
04.03 - 10.03
Svētais Gars, Vārds un lūgšana
11.03- 17.03
Pretošanās Garam un Viņa apbēdināšana
18.03 - 24.03
Svētā Gara darbs
               

 

           

 

2017.g. 1.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

Jums interesējošos Bībeles izpētes tematus, kuri izskanējuši radio "Cerības balss" ēterā, varat noklausīties jebkurā brīdī, tos atverot sadaļā - ARHĪVS -

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv