Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
24.06 - 30.06
Pāvils - pagānu apustulis
01.07. - 07.07
Evaņģēlijs un Pāvila autoritāte
08.07 - 14.07
Evaņģēlija vienotība
15.07 - 21.07
Taisnošana tikai ticībā
22.07 - 28.07
Ticība Vecajā Derībā        
29.07 - 04.08
Apsolījuma prioritāte        
05.08 - 11.08
Ceļš uz ticību        
12.08 - 18.08
No vergiem par mantiniekiem        
19.08 - 25.08
Pāvila kā draudzes gana aicinājums        
26.08 - 01.09
Divas derības        
02.09- 08.09
Brīvība Kristū        
09.09 - 15.09
Dzīvojot Garā        
16.09 - 22.09
Draudze un evaņģēlijs        

23.09 - 29.09

Dižošanās ar Kristu        

 

2017.g. 3.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

Jums interesējošos Bībeles izpētes tematus, kuri izskanējuši radio "Cerības balss" ēterā, varat noklausīties jebkurā brīdī, tos atverot sadaļā - ARHĪVS -

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv