Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
26.01 - 01.04
Dāvida dēls
02.04. - 08.04
Kalpošanas sākums
09.04 - 15.04
Kalna svētruna
16.04 - 22.04
"Celies un staigā"- ticība un dziedināšana
23.04 - 29.04
Redzamais un neredzamais karš
30.04 - 06.05
Dusēt Kristū
07.05 - 13.05
Jūdu un pagānu Kungs
14.05 - 20.05
Pēteris un klints  
21.05 - 27.05
Dvēseles elki (un citas mācības no Jēzus)    
28.05 - 03.06
Jēzus Jeruzalemē        
04.06- 10.06
Pēdējo dienu notikumi        
11.06 - 17.06
Jēzus pēdējās dienas        

18.06 - 24.06

Krustā sists un augšāmcēlies        

 

2016.g. 2.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

Jums interesējošos Bībeles izpētes tematus, kuri izskanējuši radio "Cerības balss" ēterā, varat noklausīties jebkurā brīdī, tos atverot sadaļā - ARHĪVS -

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv