Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.09.-06.10.
Apustulis Pāvils Romā
07.10.-13.10.
Cīņa
14.10.-20.10.
Cilvēka stāvoklis
21.10.-27.10.
Taisnošana ticībā
28.10.-03.11
Ābrahāma ticība
04.11.-10.11.
Ādams un Jēzus
11.11.-17.11.
Uzvarot grēku
18.11.-24.11
Kas ir Rom.7 minētais cilvēks?
25.11.-01.12.
Nekādas pazudināšanas      
02.12.-08.12.
Apsolījuma bērni      
09.12.-15.12.
Izredzētie      
16.12.-22.12.
Uzvarot ļaunu ar labu      
23.12.-29.12.
Kristīga dzīve      

 

2017.g. 4.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

2017.g. 4.ceturkšņa misijas ziņas

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv