Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
30.12.-05.01.
Materiālisma ietekme
06.01.-12.01.
Es redzu, es gribu, es paņemu
13.01.-19.01.
Dievs vai nauda?
20.01.-26.01.
Bēgšana no pasaules ceļiem
27.01.-02.02.
Pārvaldnieki pēc Ēdenes
03.02.-09.02.
Pārvaldnieka pazīmes
10.02.-16.02.
Godīgs pret Dievu
17.02.-23.02.
Desmitās tiesas ietekme        
24.02.-02.03
Pateicības upuri        
03.03.-09.03.
Namturības loma        
10.03.-16.03..
Parāds – ikdienas lēmums        
17.03.-23.03.
Pārvaldnieka ieradumi        
24.03.-30.03.
Namturības rezultāts        

 

2018.g. 1.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

2018.g. 1.ceturkšņa misijas ziņas

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv