Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
29.06.-05.07.
Dievs radīja... 
06.07.-12.07
Labākas pasaules projekts
13.07.-19.07.
Sabats – brīvības diena
20.07.-26.07.
Žēlastība un taisnība Psalmos un Sakāmvārdos
27.07.-02.08
Praviešu sauciens
03.08.-09.08.
Pielūdziet Radītāju  
10.08.-16.08.
Jēzus un grūtībās nonākušie
17.08.-23.08.
Vismazākais no šiem
24.08.-30.08.
Kalpošana Jaunās Derības draudzē    
31.08.-06.09.
Evaņģēlijs ikdienas dzīvē
07.09.-13.09.
Izdzīvojot adventes cerību
14.09.-20.09.
Mīlēt žēlastību          
21.09.-27.09.
Kalpu kopiena          

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv