Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
25.12.-31.12..
Vēstule ebrejiem un mums
01.01.-07.01.
Vēsts vēstulē ebrejiem
08.01.-14.01.
Apsolītais dēls
15.01.-21.01.
Jēzus - mūsu uzticīgais brālis        
22.01.-28.01.
Jēzus - miera nesējs          
29.01.-04.02.
Jēzus - uzticīgais priesteris          
05.02.-11.02.
Jēzus - dvēseles enkurs          
12.02.-18.02.
Jēzus - Jaunās Derības starpnieks          
19.02.-25.02.
Jēzus - pilnīgs upuris          
26.02.-04.03.
Jēzus atver ceļu caur priekškaru          
05.03.-11.03.
Jēzus - mūsu ticības iesācējs un piepildītājs          
12.03.-18.03.
Saņemot nesatricināmu valstību          
19.03.-25.03.
Brāļu mīlestība lai paliek!        

 

Palīgmateriāls sabatskolas skolotājiem

Misijas ziņas 2022g. 1.ceturksnim

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv