Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
24.09 - 30.09
Beigas
01.10. - 07.10
Lielā cīņa
08.10 - 14.10
"Vai tad Ījabs velti bīstas Dieva?"
15.10 - 21.10
Dievs un cilvēku ciešanas
22.10 - 28.10
Nolādēta tā diena    
 
29.10 - 04.11
Lāsts bez iemesla?    
 
05.11 - 11.11
Sods pēc nopelniem        
12.11 - 18.11
Nevainīgas asinis        
19.11 - 25.11
Norādījumi uz cerību        
26.11 - 02.12
Ēlihū dusmas        
03.12- 09.12
No viesuļa        
10.12 - 16.12
Ījaba glābējs        
17.12 - 23.12 Ījaba raksturs          

24.12 - 30.12

Dažas mācības no Ījaba        

 

2016.g. 4.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

Jums interesējošos Bībeles izpētes tematus, kuri izskanējuši radio "Cerības balss" ēterā, varat noklausīties jebkurā brīdī, tos atverot sadaļā - ARHĪVS -

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv