Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst 10-12 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

Katru trešdienu 19.00 draudzes telpās pulcējas sabatskolas skolotāji, kā arī jebkurš cits interesents, lai apkopotu un saskaņotu domas par nedēļas apcerējuma tēmu.

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
25.03 - 31.03
Pētera personība
01.04. - 07.04
Neiznīcīgs mantojums
08.04 - 14.04
Ķēnišķa priesteru saime
15.04 - 21.04
Sociālas attiecības
22.04 - 28.04
Dzīvot Dievam  
29.04 - 05.05
Ciešanas Kristus dēļ  
06.05 - 12.05
Vadītājs kā kalps
13.05 - 19.05
Jēzus Pētera vēstulēs
20.05 - 26.05
Esi, kas tu esi  
27.05 - 02.06
Svētie raksti un pravietojumi        
03.06- 09.06
Viltus skolotāji        
10.06 - 16.06
Kunga diena        
17.06 - 23.06
Galvenās tēmas Pētera vēstulēs          

 

           

 

2017.g. 2.ceturkšņa sabatskolas apcerējuma materiāls krievu valodā.

Jums interesējošos Bībeles izpētes tematus, kuri izskanējuši radio "Cerības balss" ēterā, varat noklausīties jebkurā brīdī, tos atverot sadaļā - ARHĪVS -

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv