Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

 

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
24.09.-30.09.

Sacelšanās perfektā universā

01.10.-07.10.
Nāve grēcīgā pasaulē      
08.10.-14.10.
Izpratne par cilvēka dabu      
15.10.-21.10.
Vecās derības cerība        
22.10.-28.10.
Augšāmcelšanās notikumi pirms krusta          
29.10.-04.11.
Viņš mira par mums          
05.11.-11.11.
Kristus uzvara pār nāvi          
12.11.-18.11.
Jaunās derības cerība          
19.11.-25.11.
Pretrunīgas rakstvietas?          
26.11.-02.12.
Elles liesmas          
03.12.-09.12.
Gala laika maldi          
10.12.-16.12.
Bībeliskais pasaules uzskats          
17.12.-23.12.
Tiesāšanas process          
24.12.-30.12
Viss jauns        

 

 

 

Misijas ziņas
Paligmaterials sabatskolas skolotajiem

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv