Sabatskolas Bībeles izpēte notiek dievkalpojuma otrajā daļā. Skolotāju kopvadītājs ievada tēmu, tad turpinās mācības mazākās grupiņās, kuras savukārt organizē grupiņu skolotāji. Tas ilgst apm. 15 min. brīvu pārrunu atmosfērā. Šādā veidā iespējams katram nepiespiesti izteikties, uzdot jautājumus, uzklausīt atbildes. Pēc tam kopvadītājs atkal turpina apcerējuma apskati, uzdodot par attiecīgo tēmu jautājumus un sniedzot atbildes.

 

Pateicamies par Bībeles apcerējumiem Adventistu Rīgas 1.draudzei - http://www.centradraudze.lv/

 

 

Sabatskola Twiter`ī

 

 
26.03.-01.04.
Radīšana
02.04.-08.04..
Grēkā krišana
09.04.-15.04.
Kains un viņa mantojum
16.04.-22.04.
Plūdi  
23.04.-29.04.
Visas tautas un Bābele
30.04.-06.05.
Ābrahāma saknes
07.05.-13.05.
Derība ar Ābrahāmu
14.05.-20.05.
Apsolījums
21.05.-27.05.
Jēkabs - pievīlējs
28.05.-03.06.
Jēkabs - Israēls
04.06.-10.06.
Jāzeps - sapņu meistars
11.06.-17.06.
Jāzeps - Ēģiptes pārvaldnieks
18.06.-24.06.
Israēls Ēģiptē

 

 

 

 

 

       
E-pasts: tukumasda@inbox.lv